۱۳۹۶-۰۵-۰۳
برگ زیتون

برگ زیتون

نام تجاری گیاه: Olive نام علمی گیاه: Olea europaea L. تاریخچه: زیتون از قدیمی ترین گیاهانی است که می شناسیم. درخت زیتون شش تا هفت هزار […]