۱۳۹۶-۰۴-۱۷
سیب ترش

سیب ترش

 نام تجاری گیاه:                                          Granny Smith green apple نام علمی گیاه:                                            Malus domestica × Malus sylvestris تاریخچه: سیب ترش گرانی اسمیت بومی استرالیا است و […]