دمنوش مثلثی حس خوب زندگی نیوشا

۱۳۹۶-۰۹-۱۵
آویشن

آویشن

نام تجاری گیاه:             Thyme نام علمی گیاه:                            Thymus vulgaris L. تاریخچه: آویشن در زمان های قدیم مصرف غذایی و دارویی داشته است. مردم یونان قدیم باور […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۵
زنیان

زنیان

نام تجاری گیاه: Ajwain نام علمی گیاه: .Trachyspermum ammi L  تاریخچه: منشأ این گیاه به احتمال، مصر است و اکنون در سرتاسر خاورمیانه پرورش داده می […]