۱۳۹۶-۰۴-۱۶
آلبالو

آلبالو

نام تجاری گیاه: Sour cherry نام علمی گیاه: Prunus cerasus تاریخچه: آلبالو با نام علمی Prunus cerasus گونه ای از جنس Prunus و متعلق به خانواده […]