نوش سنتر :: فروشگاه آنلاین محصولات نیوشا

جعبه چوبی نیوشا
جعبه چوبی نیوشا
۱۳۹۷-۱۱-۲۸
کاتالوگ فارسی محصولات نیوشا
کاتالوگ فارسی محصولات نیوشا
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

این محصول یکی دیگر از دمنوش‌های ترکیبی نیوشاست که از سال ۱۳۹۷ به جمع محصولات اضافه شده است. این محصول متشکل از برگ گزنه جمع‌آوری شده از طبیعت، بذر شنبلیله و بذر گشنیز است که با فرمولاسیونی اختصاصی در هم آمیخته شده‌اند و بخاطر وجود گزنه طعمی نسبتاً تلخ دارد.

هم گزنه و هم شنبلیله در طب سنتی عموماً به عنوان گیاهان کاهنده قند خون شناخته می‌شوند؛ ابن‌سینا در یکی از کتاب‌هایش به اثر گزنه بر کاهش سطح قند خون اشاره کرده است. بذر شنبلیله هم از طریق افزایش ترشح انسولین در بدن، نقش موثری در کاهش قند خون دارد.


هر بسته حاوی ۲۰ تی بگ

دمنوش شنبلیله، گزنه و گشنیز نیوشا


درباره شنبلیله:

۱- کاهش دردهای قاعدگی

در سال ۲۰۱۵ مطالعه‌ای از نوع کارآزمایی بالینی دو سوکور با ١٠١ نفر انجام و نتایج آن در مجله The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty منتشر شد. نمونه‌هـا از نظر شدت دیسمنوره مشابه‌سازی شده و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه ۵٠ و ۵١ نفری قرار گرفتند. کپسول دانه شنبلیله حاوی ٩٠٠ میلیگرم پودر دانه روزی سه بار و هر بار ٢ الی ٣ عدد طی سه روز اول قاعدگی و در طی دو سیکل تجویز گردید. به افراد گروه کنترل، کپسول‌هایی مشابه با همان دستورالعمل و حاوی نشاسته تجویز شد (گروه دارونما). یافته‌ها نشان دادند که قبل از مداخله ازنظر شدت درد بین دو گروه اختلاف وجود نداشت. در سیکل اول و دوم بعد از مداخله اخـتلاف معنی‌داری مشاهده شد. اختلاف میانگین شدت درد در گروه دانه شنبلیله قبل از مداخله و سیکل اول و دوم بعد از مداخله معنی‌دار بود.
طول مدت درد بین دو سیکل در گروه دارونما به لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما در گروه دانه شنبلیله طول مدت درد بین دو سیکل به لحاظ آماری کاهش معنی‌داری داشت.
ولی فقط شدت بیحالی در گروه دارونما کاهش نشان داد. در طول پژوهش هیچ عارضه جانبی در گروهها گزارش نشد. با توجه به نتایج، نظر می‌رسد شنبلیله می‌تواند باعث کاهش شدت دیسمنوره شود.

۲- تسکین علائم یائسگی

در سال ۱۳۹۰ مطالعه‌ای با هدف بررسی تأثیر دانه‌ی شنبلیله و بذر کتان بر شدت و دفعات گُر گرفتگی انجام و نتایج آن در مجله طب مکمل منتشر شد. طی این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده ۶۰ زن یائسه با شکایت گُر گرفتگی، به دو گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول روزانه ۶ گرم دانه‌ی شنبلیله و به گروه دیگر ۲۵ گرم بذر کتان به مدت ۴ هفته‌ی متوالی داده شد. عدم قاعدگی در ۱۲ ماه اخیر، داشتن فشارخون طبیعی، عدم مصرف داروهای ضداضطراب، ضدافسردگی، هورمونهای استروژن پروژسترون در ۶ ماه اخیر، آنتی کوآگولانت‌ها، داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی مثل ایبوپروفن و عدم ابتلا به آسم و آلرژی معیارهای ورود به مطالعه بودند و معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم مصرف صحیح داروهای گیاهی، ایجاد تحریکات پوستی و حساسیت به داروها و تغییر محل زندگی بودند. در آغاز مطالعه، هفته‌ی چهارم و هفته‌ی هشتم، شدت و دفعات گُر گرفتگی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. شدت گُر گرفتگی در هفته هشتم در گروه بذر کتان ۱/۳۸۹  (۱/۶۱۴ و ۱/۱۶۳) و در گروه بذر شنبلیله ۱/۷۶۷ (۱/۹۹۲ و ۱/۵۴۱) بود. دفعات گُر گرفتگی در هفته هشتم در گروه شنبلیله با میانگین ۱/۱۴۹(۳۷۳ /۱ و ۹۲۶/ ۰) و تعداد گُر گرفتگی در گروه بذر کتان با میانگین ۱/۳۲۲ (۱/۵۴۲ و ۱/۱۰۲) به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که بذر شنبلیله و بذر کتان تعداد و شدت گُر گرفتگی زنان یائسه مورد مطالعه را کاهش داده است.

۳- تنظیم قند خون

فیبرهای رژیمی فواید قابل توجهی بر افراد با دیابت شیرین (ملیتوس) ایجاد می‌کند. دانه‌های شنبلیله منبعی عالی از فیبرهای رژیمی هستند و بنابراین در زمینه دیابت مفید هستند. شنبلیله حاوی فیبر (موسیلاژی و خنثی) است. همچنین حاوی تری‌‌گونولین، آلکالوییدی مؤثر بر گلیکوزوریا (سطوح گلوکز در ادرار))، است. کارآزمایی‌های بالینی جامع و آزمایش‌های حیوانی انجام شده توسط موسسه ملی تغذیه در هند، اثر مفید شنبلیله در هر دو دیابت نوع ۱ و ۲ را نشان داده است.
در مطالعه‌ای دیگر مشاهده شد که ۱۷ نفر از ۲۱ نفر بیمار مبتلا به دیابت شیرین غیروابسته به انسولین که ۱۵ گرم شنبلیله روزانه دریافت کردند، کاهش قابل توجه در گلوکز خون، بدون هیچ تغییری در سطوح انسولین، نشان دادند. اثر کاهنده قند خون پودر دانه شنبلیله در یک کارآزمایی انسانی شامل۶۰ بیمار دیابتی غیروابسته به انسولین مطالعه شد. در طول دوره آزمایشی ۲۵ گرم پودر دانه شنبلیله به ۲ دوز مساوی تقسیم شد و به رژیم غذایی افزوده و در طول ناهار و شام مصرف شد. گلوکز خون ناشتا پایین آورده شد و تحمل گلوکز بهبود یافت. دفع قند به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. سطوح هموگلوبین گلایکه و انسولین نیز کاهش یافت. وقتی ۲۵ گرم دانه شنبلیله به افراد دیابتی‌ به مدت ۲۱ روز داده شد، بهبودی قابل توجه در پاسخ گلوکز پلاسما مشاهده شد، درحالیکه سطوح انسولین کاهش یافت.

درباره گزنه:

۱- آنتی اکسیدان

ترکیبات فنلی موجود در گزنه می تواند یون های فلزی را کَلات کنند(با آنها باند تشکیل دهند) و بدین ترتیب از غلظت آنها در پراکسیداسیون چربی ها بکاهند. عوامل کلات کننده با کاهش پتانسیل رداکس(اکسیداسیون و احیاء) سبب تثبیت شکل اکسیدشده ی یون فلزی می شوند. خنثی شدن H۲O۲ توسط گزنه را می توان به ترکیبات فنلی آن نسبت داد که می توانند به H۲O۲ الکترون دهند و آن را به آب تبدیل و خنثی کنند.

۲- مدر

پژوهشی که نتایج آن در ژورنال Iraqi Journal of Veterinary Sciences منتشر شد، خاصیت دیورتیک(ادرار آور) عصاره ی آبی گزنه در خرگوش ها را نشان داد. کاربرد عصاره ی گزنه در این حیوانات باعث افزایش حجم ادرار و دفع یون سدیم شد. این اثر گزنه مشابه داروی فروزماید بود. محققان معتقدند که می توان خاصیت دیورتیک گزنه را به اثر بازدارنده ی آن بر پذیرنده ی آدنوزین A1 نسبت داد.

۳- بهبود عملکرد کلیه

برپایه ی پژوهشی در نشریه ی کومش، عصاره ی گزنه اثرات سمی ناشی از جنتامایسین در موش های صحرایی را کاهش داد. جنتامایسین از آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی است که در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی استفاده می شود و به سبب دارا بودن عوارض جانبی مثل سمیت کلیوی، استفاده از آن محدود شده است. این مطالعه نشان داد که عصاره ی گزنه احتمالاً از طریق کاهش تنش اکسیداتیو و ایجاد اثرات ضد التهابی و گشادکنندگی رگی می تواند در بهبود اثر سمی جنتامایسین بر کلیه مؤثر باشد. عصاره ی گزنه حاوی لیکوپن است که یک آنتی اکسیدان است و با به دام اندازی رادیکال های آزاد از نکروز سلول ها(مرگ سلول بر اثر آسیب) جلوگیری می کند.

مشاهده ادامه خواص و آشنایی کامل با گزنه


درباره گشنیز:

۱- کاهش اضطراب و استرس

کاربردهای بالینی بنزودیازپین‌ها به عنوان ضد اضطراب با عوارض جانبی ناخواسته آن‌ها محدود می‌شوند. در طب سنتی ایران گشنیز برای تسکین اضطراب و بی‌خوابی توصیه شده است.
در سال ۲۰۱۱ مطالعه‌ای با هدف آزمایش اثر ضد اضطرابی عصاره آبی دانه گشنیز در مدل حیوانی انجام و نتیجه آن در مجله IJRPC منتشر شد.
اثر ضد اضطراب عصاره آبی دانه های گشنیز در دوزهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ (میلی گرم بر کیلوگرم، درون صفاقی) در موش‌های آلبینو جنس نر با استفاده از تست elevated plus- maze آزمایش شد. مدل رفتاری elevated plus- maze ابزاری برای سنجش اضطراب است. در این مدل رفتاری، عصاره آبی در دوز ۲۰۰ (میلی گرم بر کیلوگرم) اثر ضد اضطرابی نشان داد.

۲- ضد افسردگی 

مطالعه‌ای با هدف آزمایش مکانیسم احتمالی عملکرد عصاره آبی دانه گشنیز بر سیستم عصبی مرکزی موش‌ها انجام شد. براساس نتایج گشنیز اثر شبه ضد افسردگی داشت و در دوزهای ۲۰۰ و ۴۰۰ (میلی گرم بر کیلوگرم، خوراکی) به‌طور قابل توجهی زمان بی‌حرکتی را در طول آزمون معلق ماندن دُم (TST)کاهش داد. عصاره دی اتیل اتر دانه‌های گشنیز اثر ضد افسردگی قابل توجه‌تری نسبت به عصاره آبی نشان داد. مکانیسم عملکرد گشنیز می‌تواند به افزایش در سطوح نورآدرنالین و سروتونین در هیپوکامپ و قشر جلویی مغز مرتبط شود. این مطالعه در سال ۲۰۱۱ انجام و نتایج آن در مجله International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy منتشر شد.

۳- بهبود کیفیت خواب 

عصاره‌های آبی، هیدروالکلی و روغن ضروری دانه‌های گشنیز فعالیت آرامبخش- خواب‌آور دارند. عصاره‌های آبی، هیدروالکلی و روغن ضروری دانه‌های گشنیز (۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) به طور داخل صفاقی در موش‌های آلبینو جنس نر، ۳۰ دقیقه قبل از تزریق پنتوباربیتال (مسکن یا خواب‌آور کوتاه اثر،۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم) به کار برده شدند. تأخیر در به خواب رفتن و طول مدت خواب ثبت شدند. عصاره آبی مدت زمان خواب ناشی از پنتوباربیتال را در دوزهای ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ (میلی گرم بر کیلوگرم) طولانی کرد. عصاره هیدروالکلی در دوزهای ۴۰۰ و ۶۰۰ (میلی گرم بر کیلوگرم) زمان خوابیدن ناشی از پنتوباربیتال را در مقایسه با گروه تحت درمان با سالین افزایش داد. روغن ضروری مدت زمان خواب ناشی از پنتوباربیتال را فقط در دوز ۶۰۰ (میلی گرم بر کیلوگرم) افزایش داد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دمنوش شنبلیله، گزنه و گشنیز نیوشا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *