۱۳۹۶-۰۴-۱۶
زوفا

زوفا

نام تجاری گیاه: Hyssop نام علمی  گیاه: Hyssopus officinalis L. تاریخچه: زوفا یک گیاه همیشه سبز و چند ساله از خانواده نعناعیان است که برگ های […]