۱۳۹۶-۰۸-۱۳
رازیانه

رازیانه

نام تجاری گیاه:  Fennel نام علمی گیاه: .Foeniculum vulgare Mill       تاریخچه: تاریخچه ی این گیاه به قدیم ترین زمانها برمی گردد و از همان دوره، در […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۳
کاکوتی

کاکوتی

نام تجاری گیاه   :                                         Ziziphora نام علمی […]