۱۳۹۶-۰۸-۱۳
آلوورا

آلوورا

نام تجاری گیاه:  Aloe vera نام علمی گیاه: .Aloe vera L تاریخچه: تاریخ نشان می دهد آلوورا از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که امروزه می […]