۱۴۰۰-۰۷-۱۶

ختمی

نام تجاری گیاه: Hollyhock نام علمی گیاه: Alcea roseaL.  تاریخچه: ختمی گیاهی چند ساله، کوتاه عمر با ساقه راست از خانواده پنیرکیان است. گل‌های ختمی بر […]